Nagpur Municipal Corporation

जनतेच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर

  

स्वच्छता अभियान बाबा फरीद नगर, रामबाग बारा सिग्नल नाला 

                                                                                    

             

             

 

  

स्वच्छता अभियान सक्करदरा चौक IRDP क्लिनिंग 

                                                                     

  

स्वच्छता अभियान चीचभवन नाला प्रभाग-६८,६६  

                                                         

                                 

  

स्वच्छता अभियान धरमपेठ झोन,पिली नदी कळमना, प्रभाग-२० मतातोली, पिली नदी नारा.    

                                  

                           

                                 

 

  

स्वच्छता अभियान शोरे लेआउट प्रभाग-९ झोन-१०, मालधक्का नाला प्रभाग-३२ झोन-८    

                                  

  

स्वच्छता अभियान पॉल कॉम्प्लेक्स नाला सफाई    

 

                                         

 

  

स्वच्छता अभियान झोन-८ प्रभाग-३२ मालधक्का प्रभाग, झोन-८ प्रभाग-३३    

                                         

                                                            

                                                                                           

 

  

स्वच्छता अभियान झोन-९ प्रभाग-३ ऑटोमोटिव चौक, झोन-८ प्रभाग-३२ मालधक्का नाला, झोन-६ प्रभाग-५१ मोमिनपुरा     

                             

                                                               

 

  

स्वच्छता अभियान माल धक्का नाला प्रभाग-३२ झोन-८, ठुमसे नाला प्रभाग-१८, नाईकतलाव सतरंजीपुरा झोन-७           

                             

                            

  

स्वच्छता अभियान पांढराबोडी नाला झोन-२, मस्कासाथ झोन-७,तकिया झोन-४   

                        

                                                                        

                                        

  

स्वच्छता अभियान कोष्टीपुरा नाला सफाई भांडेवाडी प्रभाग-३६,जुनाशुक्रवारी महावीर नगर नाला प्रभाग-४८                                         

    

                                                

  

स्वच्छता अभियान जुना जरीपटका नाला,दिप्ती सिग्नल प्रभाग नं-३३                                          

                 

                                         

                                                                      

                                                                               

  

स्वच्छता अभियान तकिया नाला झोन-४,प्रभाग नं-६ झोन नं-१० सी. एम. पी. डी. आए. नाला जरीपटका बजाज कॉलेज के पिछे WCL रोड,झोन-४ प्रभाग नं-१३ काँग्रेस नगर अजनी रेल्वे,काचीपुरा नाला झोन-२                                    

      

  

                                                 

  

स्वच्छता अभियान प्रभाग नं - ६ झोन नं - १० सी.एम.पी.डी.आए. नाला जरीपटका बजाज कॉलेज WCL रोड, रवि नगर झोन-२, संजय नगर पांडराबोडी झोन - २                                    

   

      

  

स्वच्छता अभियान तकिया नाला झोन-४, आझाद नगर गिट्टीखदान झोन-१०                                     

                                                       

                                              

 

  

स्वच्छता अभियान त्रिमूर्ती नगर नाला, हसनबाग दर्शन कॉलोनी नाला प्रभाग क्रमांक-४४                                     

                                                      

                                                                          

  

स्वच्छता अभियान रामबाग नाला झोन नं - ४                                     

                                                     

 

                                                           

  

स्वच्छता अभियान बाबा फरीद नगर नाला प्रभाग क्रमांक ०७                                     

                                                                           

  

स्वच्छता अभियान प्रभाग क्रमांक ४५ वाठोडा हसनबाग नाला साफ सफाई सुरु असून मा. सभापती कोठे मैडम नाल्याची पाहणी करतांना                                     

                                                                           

  

स्वच्छता अभियान कॅनल रोड रविनगर नाला                                     

                                                                           

 

  

स्वच्छता अभियान सरस्वती नगर तकिया नाला प्रभाग क्रमांक ५१ धंतोली                                     

                                                                           

  

स्वच्छता अभियान नरेंद्र नगर नाला                                     

                                                      

  

स्वच्छता अभियान पेंशन नगर झोन-10

                                     

                                                      

 

  

स्वच्छता अभियान फकीर वाडी धंतोली झोन-4, पेंशन नगर झोन-10, गिट्टीखदानझोन-1

                                                      

              फकीर वाडी धंतोली झोन-4                                   पेंशन नगर झोन-10

                              

                                              गिट्टीखदानझोन-10

  

‘‘एक पाऊल हरित क्रांतीकडे’’ म.न.पा. वृक्षलागवड अभियानाचा मा. मुख्यमंत्री, मा. केंद्रीय मंत्री, पालकमंत्री व महापौर यांच्या हस्ते शुभारंभ

                          

 

 
नागपूर महानगरपालिका वर्ष 2015-2016 हे पर्यावरण वर्ष म्हणून साजरे करीत आहे. नागपूर शहर हरित शहर म्हणून प्रसिद्ध आहे. नागपूर शहराचा प्रथम क्रमांकाचे सुुंदर व  हरित शहर म्हणून नावलौकिक व्हावा व पर्यावरणाचा समतोल राखला जावा यादृष्टीने आम्ही ‘‘जेवढी झाडे लावू तेवढी जगवू’’ असा संकल्प करून नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने दिनांक 9 आॅगस्ट क्रांती दिनाच्या पावन पर्वावर वृक्षलागवड शुभारंभ करण्यात आला. 
महाराष्ट्र राज्याचे मा. मुख्यमंत्री श्री. देवेन्द्र फडणवीस, मा. केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन मंत्री श्री. नितीन गडकरी, मा. पालकमंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे व मा. महापौर श्री. प्रवीण दटके यांचे शुभहस्ते संताजी सांस्कृतिक सभागृह, सोमवारी क्वाॅर्टर परिसरात वृक्षारोपन करून ‘मी एक झाड लावेन व ते जगविन’ असा संकल्प उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केला.यावेळी म.न.पा.च्या वृक्षलागवड शुभारंभ प्रसंगी बोलतांना महराष्ट्र राज्याचे मा. मुख्यमंत्री ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वृक्ष लावून त्या वृक्षाचे संवर्धन करणे सुद्धा महत्वाचे आहे. ‘‘झाडे लावा, झाडे जगवा’’ झाडाचे संरक्षण करून पर्यावरणाचे जतन करण्याचा संदेश दिला. नागपूर हिरवे शहर संुदर शहर या म.न.पा. च्या उपक्रमाची त्यांनी प्रशंसा केली. तसेच केंद्रीय मंत्री मा.ना. श्री. नितीन गडकरी म्हणाले की, मोठया प्रमाणात वृक्षारोपनामुळे हे शहर प्रदुषण मुक्त व पर्यावरण संतुलीत शहर म्हणून देशात उदयास येईल असा विश्वास व्यक्त केला. 
यावेळी आमदार प्रा. अनिल सोले, आमदार श्री. कृष्णा खोपडे, आमदार श्री. सुधाकर देशमुख, उपमहापौर श्री. मुन्ना पोकूलवार, स्थायी समिती सभापती श्री. रमेश सिंगारे, म.न.पा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर, ना.सु.प्र. सभापती श्री. श्याम वर्धने, हनुमान नगर झोन सभापती श्रीमती सारिका नांदुरकर, नगरसेवक व ना.सु.प्र. विश्वस्त डाॅ. रविंद्र भोयर, महिला व बालकल्याण समिती सभापती श्रीमती रश्मी फडणवीस, सभापती शितल घरत, श्रीमती  लता यादव, नगरसेविका श्रीमती संगीता कळमकर, श्रीमती मंगला गवरे, श्रीमती नयना झाडे, अति उपायुक्त श्री. जयंत दांडेगावकर, उद्यान अधिक्षक सुधीर माटे, अविनाश धमगाये यांचेसह बहूसंख्य म.न.पा. पदाधिकारी, अधिकारी व गणमान्य नागरीक उपस्थित होते.

  

वंजारी नगर पाणी टाकी ते अजनी रेल्वेपुला पावेतो 30 मीटर रूंदीचा रस्ता तयार होणार

मा.महापौर, मा.आमदार, मा.उपमहापौर, मा.स्थायी समिती सभापती, मा.निगम आयुक्त यांनी केले संयुक्त निरीक्षण
 
     
 
 
वंजारी नगर पाणी टाकीचे अजनी रेल्वे पूला पावेतो सेंटर रेल्वेच्या परिसरातून 30 मिटर रूंदीचा रस्त्याच्या विकास करण्याचा प्रस्ताव 2005 व 2006 पासून प्रलंबीत आहे. त्याबाबतील रेल्वे अधिकारी व म.न.पा. यांचे संयुक्त बैठकीत चर्चा झाली. या रस्त्याच्या अलायमेंट प्रमाणे रेल्वेच्या मालकी असलेल्या केंद्रीय विद्यालयाचे बांधकाम बाधीत होत होते. त्यामुळे रेल्वेनी अलायमेंट बदलविण्यात म.न.पा.स विनंती केली.
तत्कालीन म.न.पा. आयुक्त श्री. लोकेषचंद्र यांनी रेल्वेची विनंती मान्य करून अलायमंेट बदलास रेल्वेची विनंती मान्य करूण अलायमंेट  बदलास मंजूरी दिली होती. व त्याप्रमाणे जून्या सिमेंटरोडचे रूंदीकरण रेल्वे विभागाणी स्वखर्चाने ब्ण्च्ण्ॅण्फ मार्फत करून दयावे अषी अट अलायमेंट बदलवितांना निष्चित करण्यात आली होती. पुन्हा ताजबाग कडून फीडर रोड येणारा वंजारी नगर पाण्याची टाकी ते अजनी रेल्वे पुला पावेतो 30 मीटरचा रूंदीचा रस्ता विकलीत करण्यासाठी आज दिनांक 3 आॅगस्ट, 2015 रोजी मा. महापौर श्री. प्रवीण दटके, आमदार सुधारक कोहळे, उपमहापौर श्री. मुन्ना पोकुलवार, स्थायी समिती सभापती श्री. रमेष सिंगारे, म.न.पा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर, माजी स्थायी समिती सभापती श्री. नरेंद्र बोरकर, नगरसेवक श्री. बाळू बांन्ते, कार्यकारी अभियंता श्री. दिलीप जामगडे आदींनी जागेवर जावून निरिक्षण करून पाहणी केली.
यावेळी मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांनी प्रषासनाला असे निर्देष दिलेत की, वंजारीनगर पाणी टाकी ते अजनी रेल्वे पूलापावेतो रस्ता तयार झाल्याने पूर्व, दक्षिण भागातील नागरिकांना वाहतूकीस सोईचे होइ्रल. ही मागणी ब-याच दिवसापासून प्रलंबित असल्याने तत्परतेने प्राध्यान्य देऊन रस्ता विकसीत करण्याचे निर्देष निगम आयुक्त श्री.श्रावण हर्डिकर यांना दिले तसेच नियोजित रस्त्याचे स्थळ दर्षविण्याकरीता फलक लावून रस्त्याचे सिमा दर्षक दगड लावण्याचेही निर्देष यावेळी दिले.
यावेळी दक्षिण पष्चिम नागपूरचे आमदार श्री.सुधाकर कोहळे म्हणाले रेल्वे विभागाने सहकार्य केले तर 30 वर्शापासूनचा प्रलंबीत प्रष्न मार्गी लागेल, यासंदर्भात मा.मुख्यमंत्री श्री.देवेन्द्र फडणवीस व केन्द्रीय मंत्री मा.ना.श्री.नितीनजी गडकरी भेडून रस्त्याचा प्रष्न मार्गी लावण्यात येणार आहे.
 

  

स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत गांधीसागर तलाव परिसराची

            
 
 
 
म.न.पा.अधिकारी-कर्मचारी व्दारा साफ-सफाई
 
स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत म.न.पा. व स्वयंसेवी संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक 12 जून रोजी गांधीसागर तलाव परिसराची मा.महापौर व मा.आयुक्त यांचे उपस्थितीत स्वच्छता मोहिमेचा षुभारंभ करण्यात आला होता. त्यानंतर दि. 19 जून रोजी देखील धंतोली व गांधीबाग झोनचे अधिका-यांसह अग्निषमन, लोककर्म व आरोग्य विभागाचे अधिकारी कर्मचा-यांनी गांधीसागर परिसराची स्वच्छता केली होती.
आज दि. 3 जूलै रोजी सकाळी 7 ते 9 पर्यंत तिस-या टप्प्यामध्ये गांधीसागर तलावाचे पूर्वेकडील भागापासून अधिकारी-कर्मचा-यांनी स्वच्छता मोहिम राबवून श्रमदान केले. यावेळी तलावाच्या पाय-यांवरील माती व अन्य कचरा उचलण्यात आला तसेच तलावाचे काठावर वाढलेली झाडे-झूडपे काढून परिसर स्वच्छ करण्यात आला.
स्वच्छता मोहिमेत माजी नगरसेवक श्री.मनोज साबळे, प्रमुख अग्निषमन अधिकारी श्री.राजेंद्र उचके, धंतोली झोनचे उपअभियंता श्री.अनिल कडू, बाजार अधिक्षक डी.एन.उमरेडकर, सहा.बाजार अधिक्षक श्री.नंदकिषोर भोवते, धंतोली झोन आरोग्य विभागाचे झोनल अधिकारी श्री.संजय गोरे, राजेष गायधनी, कनिश्ठ अभियंता सांबारे, अग्निषामक विभागाचे सदाषिव भेंडे, मोहन गुडधे, आर.आर.दुबे, प्रेमराज कावळे, धर्मराज नाकोड, सहा.अधिक्षक अषोक बघेल यांचेसह विविध विभागाचे अधिकारी कर्मचारी सहभागी झाले होते. नागरिकांनी तलावामध्ये कुठल्याही प्रकारचा कचरा टाकु नये, निर्माल्य टाकण्याकरीता त्याठिकाणी ठेवलेल्या कलषाचा वापर करावा व तलाव स्वच्छ ठेवण्यासाठी सहकार्य करावे असे आवाहन म.न.पा. तर्फे करण्यात आले आहे. तसेच तलावामध्ये कचरा व अन्य टाकावू वस्तू टाकतांना कोणी व्यक्ती आढळल्यास त्यंाच्या विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल असा इषारा प्रषासनातर्फे देण्यात आलेला आहे.
 
 

  

महापौर यांनी वैषाली नगर, षांतीनगर घाटाचे केले निरिक्षण घाट परिसर आकर्शक व सौंदर्यीकरण करण्याचे महापौरांचे निर्देष 

   
         
 
 
षहरातील सर्व घाट सुदंर व आकर्शक राहावे व सर्व सुविधा देण्यात यावी करीता नगरीचे महापौर यांनी घाटाचा विकास करण्यासंदर्भात पूढाकार घेतला आहे.
नागपूर षहरातील अत्यसंस्कारासाठी येणा-या नागरिकांना व मृतकांच्या परिवाराला कोणतेही त्रास होणार नाही व त्यांना म.न.पा.तर्फे सर्व मुलभूत सुविधा व सोयी पूरवून त्यांची गैरसोय होऊ नये याकरीता नगरीचे महापौर श्री.प्रवीण दटके यांनी आज दिनांक 21.01.2015 रोजी सकाळी 8.00 वाजता वैषालीनगर व षांतीनगर घाट परिसराचे निरिक्षण करून घाटावर उपलब्ध असलेल्या सुविधेचे निरिक्षण करून आढावा घेतला. 
यावेळी महापौर समवेत आरोग्य समितीचे सभापती श्री.रमेष सिंगारे, बरिएम पक्षनेते श्री. राहुल तेलंग, उपायुक्त श्री. संजय काकडे, नगरयंत्री श्री.संजय गायकवाड, आरोग्य उपसंचालक डाॅ.मिलींद गणवीर, उद्यान अधिक्षक श्री.नरेषचन्द्र श्रीखंडे, कार्यकारी अभियंता (विद्युत) श्री.संजय जयस्वाल, आषीनगर झोन सहा.आयुक्त श्री.हरिश राऊत, माजी नगरसेवक श्री. संजय जयस्वाल, अपविभागीय अभियंता श्री. अनिल नागदिवे, श्री. रंगारी, अभियंता निरजंन वाघमारे व संबंधीत विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
प्रारंभी मा.महापौर यांनी वैषालीनगर घाटाचे निरिक्षण केले, वैषाली नगर घाट परिसरातील जे.सी.बी.व्दारे झाडे झूडपे काढा, गवत व कचरा स्वच्छ करा. तसेच परिसराचे सौंदर्यीकरण बगीच्याची निगा राखावी, आकर्शक झाडे लावा त्याकरीत उद्यान अधिक्षक यांना सौंदयीकरण करण्याचे निर्देष दिले. वैषाली नगर घाटाच्या प्रवेष व्दारावरील टाईल्स तुटलेली आहेत ते दुरूस्ती करा व मातीचे ढीगारे उचला, संडास बाथरूमची डागडूजी करा व त्याची निगा राखा तसेच 24 तास पाणी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देष ओ.सी.डब्ल्यू चे अधिकारी यांना दिले. तसेच विद्युत मिटर व पाणी मिटर लावण्याचे निर्देषही यावेळी महापौर यांनी दिले. चारही बाजूकडील सुरक्षा भिंत तुटलेली असल्यामुळे ती त्वरीत दुरूस्त करात्र लोखंडाचे षेड नव्याने बांधण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचेही निर्देष यावेळी मा. महापौर यांनी दिले. घाटावरील भंगार त्वरी हटविल्याचे सुद्धा निर्देष दिले.
बंदूकधारी सूरक्षा कर्मी नेमण्याचे निर्देष देऊन घाटावर येणा-या मृतकाच्या नातेवाईकांना व नागरिकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देष दिले. यावेळी मा.महापौर यांनी संपूर्ण घाट परिसराचे बारकाईने निरिक्षण करून लाखडाच्या स्टाॅक बूकचे व रजिस्टरचे निरिक्षण करून या घाटावर त्वरित बोरवेल लावण्याचे निर्देषही महापौर यांनी संबंधीत अधिका-यांना दिले. 
त्यानंतर मा.महापौर यांनी षांतीनगर घाटाचे निरिक्षण केले असता या ठिकाणी मोठया प्रमाणात झाडे झूडपे आढळली ती त्वरित स्वच्छ करून संपूर्ण परिसर स्वच्छ ठेवण्याचे निर्देष महापौर यांनी आरोग्य अधिका-यांना दिले. 2 नव्याने अंत्यसंस्काराचे षेड, आकर्शक झाडे लावा व उद्यानाचे विकास करून त्याची योग्य निगा राखण्याचेही निर्देष यावेळी महापौर यांनी संबंधीत अधिका-यांना दिले. लाखडाचे व गोव-यांचे षेडचे टिन खराब झालेले आढळले ते टिन त्वरित बदलविण्याचे निर्देष  देऊन नविन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देष दिलेत. जनतेला जर त्रास झाले किंवा तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधीत कर्मचा-यांची गय केली जाणार नाही, अषी ताकीद देऊन आढावा घेतला तसेच प्रत्येक घाटावर संबंधीत झोनच्या सहा.आयुक्तांना प्रभारी अधिकारी म्हणून त्यांचे नियत्रंणाखाली देखरेख ठेवणा-याचे नांव व मोबाईल क्रमांकाचे सूचना फलक दोनही घाटावर मोठे ठळक बोर्ड लावा व आरोग्य, लोककर्म, उद्यान, ओ.सी.डब्ल्यू, पी.डब्ल्यू.डी. व संबंधीत पोलीस स्टेषनचे पोलीस निरिक्षक यांचे नांव पद व मोबाईल क्रमांचे त्वरित बोर्ड लावण्याचे निर्देषही यावेळी मा.महापौर यांनी सर्व झोनच्या सहा.आयुक्त यांना दिले. तसेच लाखूड, गोव-या ठेवण्याचे षेडची दुरूस्ती करा, फ्लोरिंग, डागडूजी करा, दैनंदिन सफाई, स्वच्छ पाणी पूरवा, तूटलेली सूरक्षा भिंत त्वरित बांधा व कोणतेही असूविधा व गैरसोय होणार नाही झाडे लावून परिसर हिरवेगार करून संपूर्ण घाट परिसराचे सौंदर्यीकरण व आकर्शक करण्याची निर्देष संबंधीतांना दिले. याकरीता सर्व सूविधा पूरविण्याचे निर्देष यावेळी मा.महापौर यांनी दिले. यावेळी महापौर समवेत आरोग्य समितीचे सभपती रमेष सिंगारे, बरिएम पक्षनेते श्री.राहूल तेलंग, षांतीनगर झोनचे सभापती श्रीमती सुलोचना कोवे, नगरसेवक श्री. रविंन्द्र डोळस, उपायुक्त श्री. संजय काकडे, आरोग्य संचालक डाॅ. मिलींद गणवीर, नगरयंत्री श्री.संजय गायकवाड, माजी नगरसेवक श्री. मुरलीधर नागपूरे, कार्य.अभियंता (विद्युत) श्री.संजय जयस्वाल, सहा. आयुक्त श्री. अषोक पाटील, उप अभियंता श्री.वासनिक आदि उपस्थित होते.
 

 

 

AllVideoShare

Last Updated

Wednesday 18 July 2018

Poll

How do you rate the new NMC site?
 


Copyright © 2018 Nagpur Municipal Corporation, Designed by eGovernments Foundation.
Find us on Facebook
Follow Us